Kemiön keskustan osayleiskaava 1996

Kemiön keskustan osayleiskaava 1996

Kemiön keskustan osayleiskaavan havainnekuva.

Kemiön keskustan osayleiskaavan kaavakartta.

Kemiön keskustan osayleiskaavan kaavamääräykset.


Karttasarja keskustan kylien kehittymisestä 1780-luvulta nykyaikaan

Kemiön keskustan kylät isonjaon kartan mukaan 1780-luvulla.

Kemiön keskustan kylät topografikunnan ilmakuvan mukaan vuonna 1940.

Kemiön keskustan kylät keskustan ensimmäisen kaavoituksen pohjakartan mukaan vuonna 1960.

Kemiön keskustan kylät kaavoituksen pohjakartan mukaan vuonna 1990.


Perspektiivikuvasarja keskustan kylien kehittymisestä 1300-luvulta tulevaisuuteen

Kemiön keskustan kylät kirkon rakentamisen aikoihin 1300-luvulla.
Merenlahti ylettyi lähelle kirkkoa.

Kemiön keskustan kylät isonjaon aikaan 1780-luvulla.

Kemiön keskustan kylät vuonna 1940.

Kemiön keskustan kylät vuonna 1990-luvulla..

Kemiön keskusta 2020-luvulla, jos yleiskaava toteutuu suunnitelman mukaan.

<<Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu, Kemiön OYK

www.fontinalia.fi

 
© Arkkitehtitoimisto Immo Teperi Oy, Valkjärventie 557, 01860 Perttula, (Nurmijärvi) | Sähköposti: immo@teperi.fi | Puh. 044-2928775