Suunnitteluprojektin vaiheet

Arkkitehtisuunnittelu jakautuu uudisrakennuskohteessa kahteen päävaiheeseen:

 • Luonnokset ja rakennuslupakuvat
  • Alustavat luonnokset
  • Luonnokset
  • Alustavat lupakuvat
  • Lupakuvat
 • Työpiirustukset
  • Alustavat työpiirustukset
  • Työpiirustukset
  • Yksityiskohtakuvat
  • Täydentävät yksityiskohtapiirustukset

Alustavat luonnokset

Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan eri ideoita ja vaihtoehtoja. Suunnittelu tehdään pienessä mittakaavassa, jotta muutosten teko olisi helppoa, eikä vielä kiinnitettäisi liikaa huomiota yksityiskohtiin.


Vaihtoehto1, asemapiirros ja ensimmäinen kerros 1:200


Vaihtoehto1, tontti ja 2. kerros 1:200


Kellari, leikkaus ja julkisivut 1:200


Vaihtoehtoja 1:200


Luonnokset

2-vaiheessa jatketaan valitun päävaihtoehdon kehittämistä ja aletaan tutkia suunnitelmaa hieman suuremmassa 1:100 mittakaavassa.


Luonnos 1.kerros vaihtoehto2 1:100


Luonnos 2.kerros vaihtoehto2 1:100Luonnos kellari 1:100


Luonnos leikkaus 1:100


Luonnos julkisivu pihalle 1:100


Luonnos julkisivu kadulle vaihtoehto1 1:100


Luonnos julkisivu kadulle vaihtoehto2 1:100


Luonnos päätyjulkisivu 1:100


Luonnokset lupakuviksi

3-vaiheessa siirretään suunnitelma tietokoneeseen. Työstetään suunnitelmaa ja tutkitaan rakennusta eri suunnista. Aletaan lisätä piirustuksiin rakennusluvassa tarvittavia tietoja ja yksityiskohtia.
Konsultoidaan rakennesuunnittelijaa ja muita erikoissuunnittelijoita pääratkaisuista.


Luonnos lupapiirustukseksi. 1.- ja 2.-kerros 1:100


Luonnos lupapiirustukseksi. Julkisivu 1:100


Luonnos lupapiirustukseksi. Päätyjulkisivu 1:100


Lupa- eli pääpiirustukset

4-vaiheessa tehdään viimeiset muutokset ja tarkistukset suunnitelmaan. Lasketaan rakennukset pinta-alat ja tilavuus ja täytetään rakennuslupa-asiakirjat.


Lupapiirustus asemapiirustus 1:500


Lupapiirustus 1-2-kerrokset 1:100


Lupapiirustus kellari 1:100


Lupapiirustus leikkaus 1:100


Lupapiirustus julkisivu pihalle 1:100


Lupapiirustus pitkä julkisivu kadulle 1:100


Lupapiirustus päätyjulkisivut 1:100


Lupapiirustus autotallin julkisivut 1:100


Lupapiirustus tonttia kiertävä aita 1:20


Työpiirustukset

Kun rakennuslupa on saatu tehdään ensin työpiirustusluonnokset 1:50, joiden perusteella neuvotellaan rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa kanssa yksityiskohdista.
Työpiirustukset viimeistellään, määritellään materiaalit ja tehdään yksityiskohtaisemmat piirustukset mm ovista, ikkunoista, portaista, keittiökalusteista ja saunan lauteista.
Rakennustyön aikana tehdään vielä tarvittaessa lisäpiirustuksia yksityiskohdista.


Mitoitetut työpiirustukset 1:50


Ikkunat 1:20


<<pääsivulle

Suunnittelun vaiheet

www.fontinalia.fi

 
© Arkkitehtitoimisto Immo Teperi Oy, Valkjärventie 557, 01860 Perttula, (Nurmijärvi) | Sähköposti: immo@teperi.fi | Puh. 044-2928775